درباره ما

آنچه درباره ما باید بدانید!

behzad.infob.ir

کارگاه رنگ آمیزی بهزاد با داشتن 31 سال سابقه فعالیت در زمینه رنگ آمیزی درب چوبی و سایر وسایل خانه آماده همکاری و خدمت رسانی به شما مشتریان  گرامی می باشد .

رنگ کاری انواع درب های چوبی و فلزی در این مرکز با استفاده از تجهیزات مناسب و با کیفیت ترین رنگ های پلی استر ، پلی اورتان و پاششی به بهترین شکل انجام می شود . 

سایر اطلاعات

رنگ آمیزی بهزاد

کارگاه رنگ آمیزی بهزاد با داشتن 31 سال سابقه فعالیت در زمینه رنگ آمیزی درب چوبی و سایر وسایل خانه آماده همکاری و خدمت رسانی به شما مشتریان  گرامی می باشد .

رنگ کاری انواع درب های چوبی و فلزی در این مرکز با استفاده از تجهیزات مناسب و با کیفیت ترین رنگ های پلی استر ، پلی اورتان و پاششی به بهترین شکل انجام می شود . 

رنگ آمیزی استاد بهزاد

کارگاه رنگ آمیزی بهزاد با داشتن 31 سال سابقه فعالیت در زمینه رنگ آمیزی درب چوبی و سایر وسایل خانه آماده همکاری و خدمت رسانی به شما مشتریان  گرامی می باشد .

رنگ کاری انواع درب های چوبی و فلزی در این مرکز با استفاده از تجهیزات مناسب و با کیفیت ترین رنگ های پلی استر ، پلی اورتان و پاششی به بهترین شکل انجام می شود . 

کارگاه استاد بهزاد

کارگاه رنگ آمیزی بهزاد با داشتن 31 سال سابقه فعالیت در زمینه رنگ آمیزی درب چوبی و سایر وسایل خانه آماده همکاری و خدمت رسانی به شما مشتریان  گرامی می باشد .

رنگ کاری انواع درب های چوبی و فلزی در این مرکز با استفاده از تجهیزات مناسب و با کیفیت ترین رنگ های پلی استر ، پلی اورتان و پاششی به بهترین شکل انجام می شود . 

رنگ کاری انواع وسایل

کارگاه رنگ آمیزی بهزاد با داشتن 31 سال سابقه فعالیت در زمینه رنگ آمیزی درب چوبی و سایر وسایل خانه آماده همکاری و خدمت رسانی به شما مشتریان  گرامی می باشد .

رنگ کاری انواع درب های چوبی و فلزی در این مرکز با استفاده از تجهیزات مناسب و با کیفیت ترین رنگ های پلی استر ، پلی اورتان و پاششی به بهترین شکل انجام می شود . 

سوابق و مهارتها

سوابق کاری (رزومه)

  1. کارگاه رنگ آمیزی بهزاد با داشتن 31 سال سابقه فعالیت در زمینه رنگ آمیزی درب چوبی و سایر وسایل خانه آماده همکاری و خدمت رسانی به شما مشتریان  گرامی می باشد .

مهارتها و توانمندی ها

  1. رنگ کاری انواع درب های چوبی و فلزی در این مرکز با استفاده از تجهیزات مناسب و با کیفیت ترین رنگ های پلی استر ، پلی اورتان و پاششی به بهترین شکل انجام می شود .